Informacja o funkcjonowaniu Żłobka w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo!

Nasz Żłobek  będzie funkcjonował od 1 września zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 roku.

Prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa oraz zasadami przyprowadzania i odbierania dziecka oraz przebywania rodziców/opiekunów na terenie Żłobka Samorządowego ,,Kraina Maluszka”  w Sędziszowie.

Po zapoznaniu się z w/w procedurą i zasadami należy wypełnić oświadczenie o zapoznaniu się i przekazać go w pierwszym dniu pobytu dziecka pracownikowi Żłobka przy wejściu do budynku.

W roku szkolnym 2021/2022 Żłobek pracuje w godzinach od 6:00 do 16:00.

Opłaty za Żłobek dokonujemy po otrzymaniu kwoty do zapłaty od personelu Żłobka na nr konta zapisany w umowie.

W Żłobku obowiązuje Ramowy Rozkład dnia dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci.

Rodzice ubezpieczają dzieci indywidualnie, jeżeli posiadają taką wolę, w dowolnie wybranym przez siebie Towarzystwie Ubezpieczeniowym (jest możliwość ubezpieczenia dziecka w Żłobku).

Zebranie z rodzicami odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, w najbliższym czasie po rozpoczęciu roku szkolnego. Harmonogram zostanie umieszczony w Żłobku.

Listy dzieci z podziałem na poszczególne grupy utworzone w roku szkolnym 2021/2022 będą dostępne  w dniu 31.08.2021 roku po godz. 10:00  na drzwiach wejściowych do budynku głównego Żłobka.

Dzieci przyprowadzamy do Żłobka do godz.8.00.

Zapraszam 1 września 2021 roku.