Regulamin konkursu plastyczno – technicznego

Powiększ obraz

Cele konkursu:

 • kształtowanie wyobraźni twórczej
 • rozwój umiejętności plastycznych i technicznych
 • pobudzanie zainteresowań światem przyrody
 • stworzenie możliwości podejmowania wspólnych działań twórczych rodziców i dzieci
 • wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami

Zadanie konkursowe:

 • wykonanie dowolnie wybranych postaci/ zwierzątek z materiału przyrodniczego – darów jesieni: kasztanów, żołędzi, jarzębiny, liści. Itp.

Uczestnicy:

 • dzieci ze żłobka i rodzice

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • praca konkursowa musi być wykonana z darów jesieni (np. warzywa, owoce, ziemniaki, dynie, kukurydza, kasztany, żołędzie, orzechy, jarzębina, liście,itp.)
 • rozmiar pracy: dowolny
 • format pracy: przestrzenna
 • jedno dziecko może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę
  Termin i miejsce składania prac konkursowych:
 • prace należy zgłaszać w terminie 21-22 wrzesień (wtorek, środa) w żłobku
 • prace będą prezentowane w holu żłobka, gdzie każdy odwiedzający żłobek w dniach 23-24. 09. 2021r będzie mógł zagłosować na dowolnie wybraną przez siebie pracę

Nagrody:

 • dla każdego dziecka biorącego udział w konkursie przewidziane są dyplomy oraz drobne upominki
 • zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 30.09.2021r w żłobku
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY TWÓRCZYCH POMYSŁÓW ORAZ RADOŚCI Z TWORZENIA!