Aktualności

Więcej o: KONKURS ŚWIĄTECZNY Anioł Bożonarodzeniowy

Zapraszamy do udziału dzieci z rodzicami!

WYKONAJ SAMODZIELNIE ANIOŁA

Uczestnicy:

– dzieci ze żłobka i rodzice

Cele konkursu:

– kształtowanie wyobraźni twórczej

– rozwój umiejętności plastycznych, technicznych

– stworzenie możliwości podejmowania wspólnych działań twórczych rodziców i dzieci

– wzmocnienie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami

Warunki uczestnictwa w konkursie:

– rozmiar pracy: dowolny

– format pracy: przestrzenna

– jedno dziecko może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę

Termin i miejsce składania prac konkursowych:

– prace należy zgłaszać w terminie 13-15 grudnia (poniedziałek, środa) w żłobku

– prace będą prezentowane w holu żłobka, gdzie kaidy odwiedzający żłobek w dniach 16-17.12.2021 roku będzie mógł głosować na dowolnie wybraną przez siebie pracę

– dla każdego dziecka biorącego udział w konkursie przewidziane są dyplomy oraz nagrody

Sponsorem nagród jest Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. Sędziszów

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 20.12.2021 roku w żłobku

PRACE BĘDĄ PRZEKAZANE NA FESTYN PARAFIALNY

Więcej o: 25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia

Fundacja Miśka Zdziśka ,,Błękitny Promyk Nadziei” zaprasza do zbiórki pluszowych misiów, gumowych i plastikowych zabawek, puzzli czy pozytywek, które będą dostarczone w Dzień Misia dzieciom ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Nasz Żłobek włącza się w akcję. Kto pragnie obdarować dzieci nowymi zabawkami, może to uczynić do 19 listopada.

W żłobku zabawki zostawiamy u Pań na grupach.

Dziękujemy za dar serca.

Więcej o: Regulamin konkursu plastyczno – technicznego

Cele konkursu:

 • kształtowanie wyobraźni twórczej
 • rozwój umiejętności plastycznych i technicznych
 • pobudzanie zainteresowań światem przyrody
 • stworzenie możliwości podejmowania wspólnych działań twórczych rodziców i dzieci
 • wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami

Zadanie konkursowe:

 • wykonanie dowolnie wybranych postaci/ zwierzątek z materiału przyrodniczego – darów jesieni: kasztanów, żołędzi, jarzębiny, liści. Itp.

Uczestnicy:

 • dzieci ze żłobka i rodzice

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • praca konkursowa musi być wykonana z darów jesieni (np. warzywa, owoce, ziemniaki, dynie, kukurydza, kasztany, żołędzie, orzechy, jarzębina, liście,itp.)
 • rozmiar pracy: dowolny
 • format pracy: przestrzenna
 • jedno dziecko może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę
  Termin i miejsce składania prac konkursowych:
 • prace należy zgłaszać w terminie 21-22 wrzesień (wtorek, środa) w żłobku
 • prace będą prezentowane w holu żłobka, gdzie każdy odwiedzający żłobek w dniach 23-24. 09. 2021r będzie mógł zagłosować na dowolnie wybraną przez siebie pracę

Nagrody:

 • dla każdego dziecka biorącego udział w konkursie przewidziane są dyplomy oraz drobne upominki
 • zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 30.09.2021r w żłobku
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY TWÓRCZYCH POMYSŁÓW ORAZ RADOŚCI Z TWORZENIA!

Więcej o: Zebranie organizacyjne

Drodzy Rodzice,

Serdecznie  zapraszam  na  zebranie organizacyjne, które  odbędzie  się  w  żłobku 7 września 2021roku o godz. 16:00.

W programie min.:

 • Odpłatności
 • Ubezpieczenia dzieci
 • Zajęcia z bajkoterapii P.Z.Pośpiech
 • Wybór Rady Rodziców

Prosimy, aby na zebranie przyszedł tylko jeden rodzic od dziecka. Pamiętamy o zasadach bezpieczeństwa.

Dyrektor Żłobka – Mariola Domańska

Szanowni Państwo!

Nasz Żłobek  będzie funkcjonował od 1 września zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 roku.

Prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa oraz zasadami przyprowadzania i odbierania dziecka oraz przebywania rodziców/opiekunów na terenie Żłobka Samorządowego ,,Kraina Maluszka”  w Sędziszowie.

Po zapoznaniu się z w/w procedurą i zasadami należy wypełnić oświadczenie o zapoznaniu się i przekazać go w pierwszym dniu pobytu dziecka pracownikowi Żłobka przy wejściu do budynku.

W roku szkolnym 2021/2022 Żłobek pracuje w godzinach od 6:00 do 16:00.

Opłaty za Żłobek dokonujemy po otrzymaniu kwoty do zapłaty od personelu Żłobka na nr konta zapisany w umowie.

W Żłobku obowiązuje Ramowy Rozkład dnia dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci.

Rodzice ubezpieczają dzieci indywidualnie, jeżeli posiadają taką wolę, w dowolnie wybranym przez siebie Towarzystwie Ubezpieczeniowym (jest możliwość ubezpieczenia dziecka w Żłobku).

Zebranie z rodzicami odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, w najbliższym czasie po rozpoczęciu roku szkolnego. Harmonogram zostanie umieszczony w Żłobku.

Listy dzieci z podziałem na poszczególne grupy utworzone w roku szkolnym 2021/2022 będą dostępne  w dniu 31.08.2021 roku po godz. 10:00  na drzwiach wejściowych do budynku głównego Żłobka.

Dzieci przyprowadzamy do Żłobka do godz.8.00.

Zapraszam 1 września 2021 roku.

AKTUALIZACJA INFORMACJI 26.03.2021

Szanowni Państwo, Szanowni Rodzice,

na stronie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

Link do rozporządzenia  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/560

Zgodnie z rozporządzeniem w  okresie od dnia 27 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. zostaje ograniczone funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

W tym okresie opieka w żłobku zapewniona będzie dla osób zatrudnionych w:

 • podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizujących  zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego
 • realizujących  zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publicznych
 • wykonują działania ratownicze,
 • w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Podkreślam, że Ci z Państwa, którzy nie mogą skorzystać z opieki żłobkowej – mają możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom). Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl

Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie na bieżąco publikuje aktualne informacje o koronawirusie. Zachęcamy do śledzenia strony: https://gis.gov.pl

Do góry